Crash Course: Hur er digitala arbetsplats driver innovation och ökar produktivitet

3 juli, 2017 | Inga kommentarer | Skrivet av Åse Angland Lindvall | Publicerat i Blogginlägg

Tillhör ni de företag/organisationer som vanligen engagerar och interagerar med samma kunder, experter och medarbetare? Eller kanske rent av  kollegorna i rummet bredvid?  Vi kan väl alla instämma i att det är bekvämt, men får vi verkligen de svar som vi behöver? 

Historiskt har det säkerligen varit ett bra arbetssätt. Tänk vilken ”revolution” workshop-formatet var när det kom. Möten med flera olika personer och inte sällan även personer som inte träffat varandra tidigare inom företaget och ibland (hos modiga organisationer) bjöds en kund/användare in.

Idag är förutsättningarna helt annorlunda och de företag som inte nyttjar de digitala möjligheterna kommer komma på efterkälken. Traditionella arbetssätt som ansikte mot ansikte är varken effektivt eller speciellt produktivt i det långa loppet. Det finns även andra risker som exempelvis att interaktioner drivs av medarbetarens egna mål, utmaningar eller önskan att lösa ett problem.

Att utveckla arbetskulturen där samarbete och kunskapsutbyte är en daglig del av arbetslivet är en av de viktigaste delarna för att nå framgång. Det är två otroligt viktiga parametrar för att effektivt kunna jobba med organisationens utmaningar och därigenom främja innovation och öka produktiviteten.

Att driva innovationsarbete via den digitala arbetsplatsen
Vi vet att medarbetare är källan till stora mängder av kunskap, kompetens och kreativitet. Målet med att verkligen nyttja den digitala arbetsplatsen och boosta idé- och innovationsprocessen är att göra det möjligt att dela denna kunskap i hela organisationen genom att utveckla nya sätt att samarbeta, och på så sätt utnyttja företagets hela intellektuella kapital.

Jag har nu levt dygnet runt med Wide Ideas i sju år och om någon år 2010 hade talat om för mig att Wide Ideas skulle förstärka innovationsförmågan hos företag och organisationer genom artificiell intelligens så hade jag inte trott dem. Dels för att AI inte hade kommit lika långt och dels för att vi inte var där vi är idag när det gäller den digitala arbetsplatsen och möjligheterna att lära oss allt om användaren. Jag hade nog tänkt att ”det där är bara på film”. De senaste 12 månaderna har fått mig att helt tänka om och nu vill jag springa ännu fortare för att visa hur vi enkelt kan öka produktivitet och innovation.

Det finns några (eller väldigt många) lärdomar som vi gjort genom åren tillsammans med våra kunder. En lärdom är att det snabbt uppstår för mycket data och att det inte finns tid att manuellt bearbeta all information, data och värde som finns inom en digital plattform för idé- och innovationsutveckling.

Låt tanken vandra iväg till ett företag med 22 000 anställda i olika länder och världsdelar. Det spelar ingen roll hur väl utvecklade processer och strategier man har om man inte drar nytta av de digitala möjligheterna till fullo. Genom AI löser vi våra kunders problem när alla tusentals rader med data och information kontinuerligt läses, värderas, sorteras och matchas. Helt enkelt en hjälp att göra något som vi själva aldrig kan göra. I kombination med att läsa all data från Office 365 lär sig Wide Ideas vilka idéer som passar dig, inom vilka områden och med vilka medarbetare – kort och gott: ökar produktiviteten för att få rätt saker gjorda.

Sugen på att läsa mera? Ta hem vårt white paper om Framtidens arbetssätt för mera inspiration och insikter som du kan ta med dig i höst.

Ingress från Framtidens arbetssätt
”Det ä
r tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar det alla typer av arbeten och alla människor som är involverade, gammal som ung. I denna snabba förändring ser vi två starka trender som tillsammans utgör drivkraften för framtidens arbetssätt, när det gäller idéutveckling och innovation. Dessa trender bygger enligt oss på organisationers allt mer påtagliga behov av ständig utveckling och förnyelse, tillsammans med medarbetarnas allt högre krav på effektivare och flexiblare arbetsformer. ”

Ladda ner

Trevlig läsning och hoppas solen skiner på dig!
Åse Angland Lindvall
ase.angland-lindvall@getwideideas.se

Skrivet av Åse Angland Lindvall

Åse Angland Lindvall är medgrundare, delägare samt sälj- och affärsutvecklingsansvarig på Idea2Innovation. Åses spetskompetens ligger i en mycket god förmåga att snabbt sätta sig in i kundernas utmaningar och förutsättningar för att skapa bästa möjliga effekter och resultat av Wide Ideas. Åse har också en talang för affärs- och verksamhetsutveckling och jobbar med att utveckla företag och organisationer som vill generera ökad innovationskraft och kreativ förnyelse. Åse är bosatt i Åre och tillbringar gärna sin fritid i bergen med antingen skidorna eller cykeln.

Abonnera på WIDE

14 dagar kostnadsfritt och utan bindningstid
[contact-form-7 404 "Not Found"]