Kom igång med ditt innovationsarbete, del 1: Sätt mål

13 februari, 2014 | Inga kommentarer | Skrivet av Carolina Johansson | Publicerat i Blogginlägg

Det finns inga undantag. Alla verksamheter kämpar för att hitta smartare sätt att arbeta, fler saker att sälja, förnya sig och alltid leverera på topp. Kampen är stenhård. Det handlar om en levande verksamhet eller en verksamhet som måste läggas ner.

Att aktivt arbeta med sin personal och låta de få vara en del i detta arbete är oftast den faktor som utmärker lönsamma verksamheter. Men hur gör man då, rent praktiskt? Det här är del 1 av 6 i en serie där vi fördjupar våra sex kom-igång-steg till hur man systematiskt kan arbeta med företagskultur, engagemang, dialog och utveckling. Våra steg följer en idéhanteringsprocess som har sin utgångspunkt i att alla individer vill vara delaktiga med idéer och förbättringar.

Steg 1 av 6 – Sätt mål
Företagets övergripande mål och framgångsfaktorer, det vill säga de faktorer som ni ska kännetecknas av för att bli konkurrenskraftiga och lönsamma, är utgångspunkt för de mål ni ska sätta upp för ert innovationsarbete. Nu ska vi identifiera vilka mål ni vill uppnå.

  1.  Vad är det du hoppas att medarbetarna ska ge verksamheten? Fler idéer kring hur ni kan effektivisera verksamheten? Idéer som förbättrar er befintliga produkt eller tjänst? Idéer för sommarens marknadsföringskampanj? Hur ni ska få fler nöjda kunder som stannar längre? Hur ert varumärke ska synas, märkas och respekteras? Eller handlar det om att du bara vill involvera medarbetarna för att skapa en bättre företagskultur?
    .
  2.  Låt dina mål bli uppdelade som kortsiktiga och långsiktiga mål. Ett kortsiktigt mål skulle kunna vara att hitta på sommarens marknadsföringskampanj för er nya produkt medan det långsiktiga målet skulle kunna vara att skapa bättre företagskultur där alla medarbetare känner sig inspirerade, engagerade, betydelsefulla och motiverade. Tips: när du bestämmer de kortsiktiga målen försök se till att de leder verksamheten till de långsiktiga målen.
    .
  3.  Arbeta igenom de kortsiktiga och långsiktiga målen. Vi rekommenderar att arbeta enligt S.M.A.R.T–modellen för att säkerställa att målen är formulerade rätt.
    .

S.M.A.R.T–modellen
(S)pecifika – målen måste vara konkreta och tydliga. Skriv ned det som är specifikt och använd gärna ord som anger en riktning, exempelvis öka, minska, utveckla. Använd inte otydliga och generella ord som värna om, ta tillvara, tillgodose, ledande.

(M)ätbara – definiera målen på ett sätt som är möjligt att mäta. Det vill säga det som går att mäta eller kvantifiera blir genomfört. Lägg tid på att komma överens om mått för era mål, i enheter som passar för er. Några förslag är pengar, tid eller procent.

(A)ktionabla – se till att målen ligger till grund för en aktion eller handling och att dem är accepterade. Mål fungerar alltid bäst om de sätts tillsammans med dem som skall uppfylla dem.

(R)ealistiska – gör målen utmanande men förankrade i verkligheten. Målet måste vara nåbart och realistiskt.

(T)idsbundna – knyt målen till en tidslinje och sätt deadlines. Att sätta en tid är lika viktigt som målet i sig. En för kort tid för ett realistiskt mål blir omöjligt att uppnå och vice versa. Ta gärna hjälp av de som ska uppfylla målen när tidsplanen sätts.

Att tänka på under steg 1
Just S.M.A.R.T-modellens S, specifikt, kan vara särskilt knepig. Det är lätt att sätta mål som ”Vi ska vara det branschledande företaget” utan att närmare specificera vad ordet ”ledande” innebär. I förhållande till vad? Hur? På vilket sätt ska var och en i verksamheten bidra till detta? Med generella uttryck som t.ex. ”ledande” blir det svårt att tydliggöra vad som behöver presteras. Ett specifikt mål bör vara konkret, entydigt, mätbart eller platsbestämt. Vaga mål blir sällan eller aldrig accepterade, de känns inte relevanta och utmanade och de är inte motiverande för deltagarna.

Nästa månad publiceras del 2 som kommer handla om hur man får alla att vara delaktiga i arbetet med att nå målen. Till dess hoppas jag att ni funderar på vad era mål är, både kort- och långsiktiga. Dela gärna med er av dem eller andra tips i kommentarsfältet nedan.

Inspiration till det här inlägget är hämtat från arbete med kunder, tidigare erfarenheter samt artikeln Sätt smartare mål.

Skrivet av Carolina Johansson

Carolina Johansson är produktansvarig på Idea2Innovation. Det hon inte vet om molntjänsten Wide Ideas är inte värt att veta. Carolina lotsar alla våra kunder framåt i Wide Ideas, med en fast hand, och ser till att de får ut det mesta av varje möjlighet. Hos Carolina får också alla kunder hjälp med att strategiskt sätta upp sina arbetssätt och processer i verktyget. Carolina sitter i Norrköping men åker gärna till huvudkontoret i Åre med jämna mellanrum för att få åka lite skidor på lunchen.

Abonnera på WIDE

14 dagar kostnadsfritt och utan bindningstid
[contact-form-7 404 "Not Found"]