Kom igång med ditt innovationsarbete, del 2: Hitta nyckelpersoner

12 mars, 2014 | Inga kommentarer | Skrivet av Carolina Johansson | Publicerat i Blogginlägg

Det här är del 2 av 6 i en serie där vi fördjupar våra sex kom-igång-steg till hur man systematiskt kan arbeta med företagskultur, engagemang, dialog och utveckling. Våra steg följer en idéhanteringsprocess som har sin utgångspunkt i att alla individer vill vara delaktiga med idéer och förbättringar.

I förra delen lyfte vi upp hur viktigt det är att sätta mål för sitt arbete, både kort- och långsiktiga. Med målen på plats är det nu dags att hitta nyckelpersoner i verksamheten som ni tror kan vara bra och motiverande ambassadörer för ert innovationsarbete. Vår erfarenhet bevittnar att det är oerhört viktigt att ledningen är förespråkare för det nya arbetssättet men minst lika viktigt är att det finns ambassadörer runt om i organisationen som också förespråkar det och kan vara bra ambassadörer.

Vem är en nyckelperson?
Vi har tagit fram en liten checklista som kan hjälpa dig att identifiera rätt nyckelpersoner i din organisation. Gör en lista på möjliga personer under varje rubrik.

  • Förändringsledare -finns det personer med ansvar för att förändra/utveckla verksamheten?
  • Nära medarbetare -finns det personer vars stöd är nödvändigt för att komma igång med innovationsarbetet?
  • Allmänt respekterade personer -finns det personer som har befogenhet att introducera förändringar inom organisationen som de flesta lyssnar på?
  • Ambassadörer -finns det personer som sannolikt kommer att argumentera, engagera och sprida information om innovationsarbetet i verksamheten?
  • Adoptörer -finns det personer vars arbete kommer påverkas av ert innovationsarbete? Försök i sådana fall att dela upp personerna efter om du tror att dem kommer vara ”snabba anpassare” eller ”eftersläntrare”.
  • Informella ledare -om ni har några adoptörer, vilka personer har störst påverkan på adoptörerna och har stort inflytande över verksamheten?
  • Motståndare -finns det personer som är aktiva motståndare mot innovationsarbetet och som du tror känner sig hotade av implementeringen?

När du har fyllt i listan så bör du få en ganska tydlig fingervisning om vilka personer du bör knyta till dig i innovationsarbetet och göra till dina nyckelpersoner. Vårt tips är sedan att samla dessa nyckelpersoner till ett uppstartsmöte för att planera arbetet och tydligt fördela ansvar. Se till att alla som ska vara delaktiga får tid och möjlighet att förstå ert nya arbetssätt. Och du, glöm inte bort att koppla nyckelpersonerna till målen för arbetet.

Inspiration till det här inlägget är hämtat från arbete med kunder, tidigare erfarenheter samt boken ”Att skapa en grund för evidensbaserad praktik” som Socialstyrelsen gett ut.

Ps, nästa del publiceras under april månad.

Skrivet av Carolina Johansson

Carolina Johansson är produktansvarig på Idea2Innovation. Det hon inte vet om molntjänsten Wide Ideas är inte värt att veta. Carolina lotsar alla våra kunder framåt i Wide Ideas, med en fast hand, och ser till att de får ut det mesta av varje möjlighet. Hos Carolina får också alla kunder hjälp med att strategiskt sätta upp sina arbetssätt och processer i verktyget. Carolina sitter i Norrköping men åker gärna till huvudkontoret i Åre med jämna mellanrum för att få åka lite skidor på lunchen.

Abonnera på WIDE

14 dagar kostnadsfritt och utan bindningstid
[contact-form-7 404 "Not Found"]