Kom igång med ditt innovationsarbete, del 5: Följ upp

9 juli, 2014 | Inga kommentarer | Skrivet av Carolina Johansson | Publicerat i Blogginlägg

Det här är del 5 av 6 i en serie där vi fördjupar våra sex kom-igång-steg till hur man systematiskt kan arbeta med företagskultur, engagemang, dialog och utveckling. Våra steg följer en idéutvecklingsprocess som har sin utgångspunkt i att få alla individer delaktiga och bidra med sina idéer och kunskaper.

Vi börjar närma oss slutet i vår serie och vi hoppas att ni hittills har fått mycket inspiration och bra konkreta tips på hur man kommer igång med sitt innovationsarbete. Förhoppningsvis har ni vid det här laget även fått in en hel del idéer och förbättringsförslag som behöver tas om hand, en rolig uppgift!

Att följa upp alla inkomna idéer och förslag med en kort återkoppling räcker oftast för att hålla deltagarnas motivation uppe. I WIDE sköts bedömning och utvärderingen av idéerna i två steg.

Steg ett:
Vid den första bedömningen bestäms om idén behöver komplettering, exempelvis kanske ni saknar information kring vem som är den tänkta målgruppen är av idén. Genom WIDE kan man be idégivaren att komplettera med ytterligare information. Är det så att idén inte ryms inom årets budget, ligger fel i tiden eller liknande kan ni välja att arkivera idén tillsvidare. Är idén av ständig förbättringskaraktär och ni känner att ”den här idén kan vi genomföra direkt, utan vidare utvärdering” så kan ni välja beslutet Genomför direkt och fylla i implementationsdatum, mätbar effekt och liknande. Det sista valbara beslutet kallar vi för Vidareutveckla och det används om man har en idé som man tror har stor potential och som verkar intressant så kan man flytta över den i utvärderingsmodulen av WIDE (se steg två).

Steg två:
I utvärderingsmodulen som finns i WIDE kan man ta hjälp av bedömningskriterier för att avgöra vilka idéer som bäst passar er uppsatta strategi och målsättning. Modulen bygger på en tollgate-baserad process där ni som kund själva kan bestämma kontrollfrågor och bedömningskriterier. Till varje fråga kan man lämna kommentarer och länkar till förslagsvis externa dokument. Hela processen finns sedan visuellt att följa vilket ger en bra överblick över hur långt man kommit med utvalda idéer. I den här modulen finns det även möjlighet att klustra ihop flera idéer och utvärdera dem tillsammans.

Alla dessa åtgärder som nämnts i steg ett och två ger en återkoppling till idégivaren och är viktiga steg för att driva idéerna mot realisering samt för att hålla engagemanget uppe bland användarna. Det säkerställer också att ni inte startar projekt på felaktiga grunder och att effekterna av idéerna analyseras ordentligt.

Som idégivare är ett beslut och kommentar den bästa belöning jag kan få. Att se idéer bli genomförda och vidareutvecklas ökar mitt engagemang och vilja att bidra.

Skrivet av Carolina Johansson

Carolina Johansson är produktansvarig på Idea2Innovation. Det hon inte vet om molntjänsten Wide Ideas är inte värt att veta. Carolina lotsar alla våra kunder framåt i Wide Ideas, med en fast hand, och ser till att de får ut det mesta av varje möjlighet. Hos Carolina får också alla kunder hjälp med att strategiskt sätta upp sina arbetssätt och processer i verktyget. Carolina sitter i Norrköping men åker gärna till huvudkontoret i Åre med jämna mellanrum för att få åka lite skidor på lunchen.

Abonnera på WIDE

14 dagar kostnadsfritt och utan bindningstid
[contact-form-7 404 "Not Found"]