Mänskliga resurser: En innovationskraft att räkna med!

2 december, 2014 | Inga kommentarer | Skrivet av Joel Lundberg | Publicerat i Blogginlägg

När jag läser Wikipedias beskrivning av HR, eller Human Resources, lär jag mig snabbt att det rör sig om den samling individer som utgör arbetskraften i en organisation, ett affärsområde eller en ekonomi. Jag får också veta att det kan handla om ett så kallat humankapital, eller rättare sagt den kunskap som individerna tillsammans förkroppsligar och kan bidra med till organisationen. Det handlar alltså, hårddraget, om själva grunden till att en organisation kan fungera, leverera eller till och med existera: människorna. Med detta i åtanke är det ganska lustigt att en del stora företag och organisationer idag inte förstår vilken stor roll deras HR-avdelning har i dess innovationsförmåga. Eller ännu lustigare: inte har en HR-avdelning till att börja med. Lika viktigt som det är för företag att förstå att produkt-, tjänste- och affärsmodellsinnovation är ända sättet att överleva, är det att inse att HR handlar om så mycket mer än löneadministration och arbetsmiljöpolicy. Det handlar till exempel om att bygga och bibehålla en innovationskraftig företagskultur, där människor drivs av passion och engagemang.

För att ge ett antal goda exempel på detta har jag valt att länka till några bloggposter som behandlar ämnet. Varje länk följs av ett kortare utdrag, fritt översatt och sammansatt, från de aktuella posterna.

Does HR matter in innovation? Is there innovation in HR?
HR är drivkraften för innovationskulturen inom organisationen, genom rekrytering, talanghantering och strategier för hållbar tillväxt. Brist på tillit och uppmuntran från ledningen upplevs vara det största hindret för innovation inom HR. En stor utmaning för HR-arbetare i dagens hårda konkurrens är att leverera över ett brett spektrum och ständigt innovera sina metoder för att attrahera och behålla talanger.

Why bother? The value of traning your employees around innovation
Genom att träna upp medarbetares förståelse och förmåga inom innovation ger man dem kraften att skapa värde för organisationen, utanför deras vardagliga uppgifter. Detta bygger också ett engagemang och en stark grund för att främja den innovativa kulturen. Skillnaden mellan nöjda och engagerade medarbetare visar sig främst genom ökad produktivitet och viljan att bidra.

New HR and talent partnerships to drive innovation value
Det är ett högt tryck idag på HR- och talangledare att skapa en kultur med högt medarbetarengagemang, rekrytera och behålla topptalanger och samtidigt öka det direkta affärsvärdet. Detta med allt mindre resurser till sitt förfogande. Ett välutvecklat innovationsprogram kan vara en nödvändig faktor för att nå alla dessa mål.

Koppla idékraften hos dina medarbetare till verkliga utmaningar
En av pusselbitarna till att bygga ett starkt medarbetarengagemang är att involvera medarbetare i organisationens utmaningar. Delaktighet och möjligheten att påverka är en otroligt stark inre drivkraft. WIDE är ett verktyg för att jobba utmaningsfokuserat med medarbetardriven innovation. Kollaborera och skapa verkligt värde av idéer, oberoende av tid och rum. Klicka HÄR för att boka en webbdemo och låt mig visa dig hur det fungerar!

Vad är dina tankar kring koppling mellan HR och innovation? Skriv dem i kommentarerna nedan.

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Skrivet av Joel Lundberg

Jakob Lindvall är medgrundare, delägare samt vd på Idea2Innovation. Jakob är en av landets ledande specialister med avseende på innovationsprocesser och innovationssystem. Idag anlitas Jakob flitigt som expert och konsult runt om i Sveriges regionala innovationssystem. Jakob är duktig på att entusiasmera och engagera sin omgivning och oftast är det i skidbacken, cykelleden eller på windsurfingbrädan som han får sin inspiration. Jakob är bosatt i Åre.

Abonnera på WIDE

14 dagar kostnadsfritt och utan bindningstid
[contact-form-7 404 "Not Found"]