Motsatsen av engagerade medarbetare är oengagerade medarbetare – det vill du väl inte ha?

11 februari, 2016 | Inga kommentarer | Skrivet av Åse Angland Lindvall | Publicerat i Blogginlägg

Har du engagerade medarbetare eller oengagerade medarbetare? Dagligen pratar vi om vikten av nöjda medarbetare, utveckling, tillväxt och hur viktigt Employee branding är för framtiden.  Men vad GÖR företag och organisationer för att skapa nya förutsättningar och VARFÖR är det så viktigt?

Många organisationer, både de offentliga verksamheterna och det privata näringslivet, står inför eller har redan stora pensionsavgångar vilket för med sig rekryteringsbehov i mycket stora mått. Nyckeln till att fånga morgondagens talanger är att vara en attraktiv arbetsgivare. För att du ska vara en attraktiv arbetsgivare måste du ha en plan för hur du långsiktigt vill och tänker engagera dina medarbetare. Du vill hitta och attrahera de medarbetare med motivation och engagemang som hjälper oss driva utvecklingen i verksamheten vidare. Dessutom har du med all säkerhet medarbetare i din verksamhet som vill vara med och bidra till utvecklingen. Nyckeln till just din framgång kommer tyvärr inte komma med postbud. Det är dags att titta på investeringar och arbetssätt som gör att dina medarbetare får bättre förutsättningar.

Nu i mars träder Arbetsmiljöverkets författning om Organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. En viktig fråga då ohälsan ökat med drygt 70 procent sedan år 2010. Jag ska inte referera hela denna föreskrift men kan konstatera att i definitionen lyfts följande betydelse fram, Organisatorisk arbetsmiljö: Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar 1) Ledning och styrning 2) Kommunikation och 3) Delaktighet och handlingsutrymme. Det här visar ännu tydligare på att den organisatoriska arbetsmiljön är extremt viktig ur många perspektiv. Genom att välja ett arbetssätt som möjliggör en transparent och öppen miljö för idéer, involvering och dialog kan man också mäta medarbetar engagemanget och ta tempen på den organisatoriska arbetsmiljön. Hur ser samarbetena ut? Var har vi engagemang? Var finns idéer? Hur får våra medarbetare både se men också vara en del i utveckling och beslut av idéer och förbättringar? Det är viktigt att just kunna mäta och följa upp, annars blir det lätt en ny rad på en powerpoint under en ledarskapsdag ”vi har fokus på Organisatorisk och social arbetsmiljö”.

ID-100176086-450x300Förbättringar och idéer i fokus för Landstinget i Kalmar Län
Jag skulle vilja lyfta fram ett lysande exempel från en av våra kunder, Landstinget i Kalmar Län. De har kommit otroligt långt i sitt förbättringsarbete och är nationellt ledande inom många områden. Nu har man beslutat sig att lyfta sitt förbättringsarbete till nivå 2.0 genom att också inkludera idéer och innovation samt engagera medarbetare inom hela organisationen i mycket högre utsträckning. Nu har landstinget gjort en helt fantastiskt film om sitt arbete, ta gärna fem minuter och titta på den. Jag lovar att du kommer bli både glad, inspirerad och imponerad!

Under tre tillfällen fick jag möjligheten att besöka Landstinget i Kalmar Län för att både inspirera och coacha 300 chefer i just det här ämnet. Under tillfällena arbetade vi efter fyra fokusområden och lyckades tillsammans få in 300 idéer som alla på något sätt har förutsättningar att leda verksamheten framåt. Nu tar jobbet vid att både utveckla idéerna men också välja ut och genomföra samtidigt som vi tittar på hur man långsiktigt involverar medarbetare men även patienter för att förstå vad morgondagen ställer för krav. När jag skriver om det här kommer jag även att tänka på vår kund Axel Johnson och både deras resultat men också deras positiva upplevelse att deras 20 000 anställda på 1000 olika arbetsställen kunde lämna idéer, kommentera och vara en del i utvecklingen oavsett vilket bolag man jobbar på. Det är dumt, oekonomiskt och inte långsiktigt hållbart att inte ta tillvara på kompetensen och drivkraften som finns i organisationen.

Jag är helt övertygad om att involvera och engagera medarbetarna är en av de absolut viktigaste nycklarna. Genom att synliggöra idéer och ge en möjlighet för alla att både se och utveckla varandras idéer skapas ett inflöde av kompetens, minskning av ”stuprörstänk” och framför allt ett nyttjande av den kompetens som man har inom sin organisation.

Förmågan att motivera och engagera medarbetare är största utmaningen 
Horton International genomför regelbundet ”Hortonbarometern” i syfte att undersöka vilka utmaningar och krav som ledare och styrelser står inför. Den senaste undersökningen genomfördes under april-maj 2013 och besvarades av närmare 12 000 personer inom näringsliv och offentlig.  De viktigaste egenskaperna för morgondagens ledare skilde sig inte nämnvärt åt vare sig på storlek på företaget, eller om det vara privat eller offentlig sektor.

  • Förmåga att motivera och engagera medarbetare (93%)
  • Förmåga att leda en organisation i förändring (70%)
  • Hantera och förmedla information externt och internt (41%)
  • Förmåga att styra en organisation baserad på en värdegrund (37%)

ID-100164912-400x300Att säga ”vi tänker utanför boxen” är väldigt enkelt men väldigt mycket svårare för medarbetaren om man inte aktivt och tydligt väljer den vägen som ledning. Att jobba med att både involvera och engagera medarbetare handlar om att ha mod. Du måste ta risken att välja det okända framför det välkända, ha mod att välja utveckling istället för att låta rädslan och bekvämligheten hålla dig tillbaka. Många medarbetare har idéer och vill men blir begränsade när det inte finns en tydlig plan och uttalad strategi för hantering av idéer och dess utveckling. Ett verktyg kan vara ett sätt att hitta platsen för att delta och våga. Att göra idéer och kompetens synligt, tillgängligt och mätbart. Att som ledare känna en trygghet, när antalet idéer blir högt och det bubblar av engagemang, för att man har ett kvalificerat stöd i beslutsprocessen är A och O för ett långsiktigt och hållbart medarbetar engagemang.

Människor växer av utmaning och att gå utanför komfortzonen. En uppgift som inte alltid är helt självklar eller ens lätt. Men det är där det händer.

Vill du veta mer eller bara bolla tankar? Hör av dig till mig, ase.angland-lindvall@wideideas.se

Skrivet av Åse Angland Lindvall

Åse Angland Lindvall är medgrundare, delägare samt sälj- och affärsutvecklingsansvarig på Idea2Innovation. Åses spetskompetens ligger i en mycket god förmåga att snabbt sätta sig in i kundernas utmaningar och förutsättningar för att skapa bästa möjliga effekter och resultat av Wide Ideas. Åse har också en talang för affärs- och verksamhetsutveckling och jobbar med att utveckla företag och organisationer som vill generera ökad innovationskraft och kreativ förnyelse. Åse är bosatt i Åre och tillbringar gärna sin fritid i bergen med antingen skidorna eller cykeln.

Abonnera på WIDE

14 dagar kostnadsfritt och utan bindningstid
[contact-form-7 404 "Not Found"]