Social kollaboration i produktutvecklingen

10 juni, 2014 | Inga kommentarer | Skrivet av Joel Lundberg | Publicerat i Blogginlägg

I en värld av ständig och nuförtiden nästan overkligt snabb förändring, är det viktigare än någonsin för företag och organisationer att minimera riskerna för dåliga val när det kommer till utveckling av produkter och tjänster. Ett ganska självklart konstaterande måhända, men jag tänkte sätta det i ett sammanhang som kanske är desto intressantare. Nämligen varför social, strukturerad hantering och utveckling av idéer är viktigt, inte bara i början av, utan genom hela produktutvecklingsprocessen.

Sverige har en historia kantad av banbrytande tekniska innovationer i form av produkter. De kända exemplen är många: propellern av John Ericsson, skiftnyckeln av J.P Johansson, centrifugalseparatorn av Gustaf de Laval och det elektriska 3-fassystemet av Jonas Wennström. Listan kan göras lång. Givetvis kan historien visa på ett antal stora genombrott bland produktinnovationer som sett dagens ljus på grund av misstag, ”skunk works” och diverse till syntes slumpar och anomalier. Men gemensamt för de flesta stora tekniska innovationer och uppfinningar är att de nått marknaden genom någon form av systematisk produktutvecklingsprocess. Nästan varje företag inom teknik, från börsnoterade, marknadsledande jättar till enskilda firmor har någon egen variant på en sådan process. En klassisk och beprövad beskrivning av de ingående stegen brukar dock vara något i stil med figuren nedan.

Bild1Sedan många år tillbaka är processen, i sin tillämpning hos företag, inte så linjär och sekventiell som figuren antyder, utan har snarare en mer agil, integrerad och parallell karaktär med otaliga varianter, tillägg och unika angreppsätt. Något som tvingat och påskyndat en kortare och effektivare produktutvecklingsprocess är, historiskt sett, marknadens snabbt föränderliga kravbild samt accelerationen av ny teknologi. Idag har man ofta inte råd att sätta en produkt på marknaden baserat på gissningar om vad kunderna vill ha. Man måste konstant ha öron och ögon ut mot marknaden och en enorm flexibilitet att snabbt kunna anpassa och justera sin produktutveckling för att minimera riskerna. Man måste med andra ord vara duktig på att samla in, hantera och tillämpa nya idéer genom hela processen.

People think focus means saying yes to the thing you’ve got to focus on. But that’s not what it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas that there are. You have to pick carefully. / Steve Jobs

Fel idéer VS Rätt idéer
Kostnaden av att prioritera och välja ”fel idéer”, som resulterar i produkter som inte matchar behoven och önskemålen hos marknaden, kan vara kritisk. Idag jobbar fler och fler tvärfunktionella team geografiskt utspridda eller har av andra anledningar svårt att föra en effektiv och social kommunikation. Istället förlitar man sig mest på dokumentdelning, utdragna videomöten, strikta riktlinjer och traditionella mailkonversationer. Jag tror det finns ett stort värde att hämta genom att addera en dimension av social kollaboration. Inte i fikarummet, framför vita tavlor eller på intranätet, utan en tillgänglig, specifikt tillämpad miljö som används av utspridda, tvärfunktionella team för att jobba med idéer, problemlösning och behovshantering i sina produktutvecklingsprojekt. En miljö som är transparent och interaktiv för snabb och social dialog. Detta kan ge ett starkt understöd till att faktiskt injicera och tillämpa ”rätt idéer”, som gör att produkter och tjänster träffar rätt på dagens kräsna och stressade marknad.

Självklart är detta tillämpbart även på senare skeden av produkters livscykel. Distribution, avveckling, destruktion och återvinning/återanvändning är exempel på faser där man genom ett socialt idéutbyte mellan kompetenser och avdelningar skulle kunna hitta fantastiska nya lösningar, inte minst gällande produkters tekniska och ekonomiska livslängd. Informationsåterföring från slutanvändare till konstruktör är en annan intressant tillämpning som nog bara är i sin vagga ännu.

Hur jobbar ditt företag med idéer i produktutvecklingsprocessen? Har era utspridda team bra metoder och verktyg för kreativ och transparent kommunikation? Skriv gärna dina tankar i kommentarerna nedan.

Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Skrivet av Joel Lundberg

Jakob Lindvall är medgrundare, delägare samt vd på Idea2Innovation. Jakob är en av landets ledande specialister med avseende på innovationsprocesser och innovationssystem. Idag anlitas Jakob flitigt som expert och konsult runt om i Sveriges regionala innovationssystem. Jakob är duktig på att entusiasmera och engagera sin omgivning och oftast är det i skidbacken, cykelleden eller på windsurfingbrädan som han får sin inspiration. Jakob är bosatt i Åre.

Abonnera på WIDE

14 dagar kostnadsfritt och utan bindningstid
[contact-form-7 404 "Not Found"]