FoS_API

Friskis&Svettis Stockholm grundades 1978 och är Sveriges största idrottsförening. Idag har föreningen över 85 000 medlemmar, cirka 150 anställda och inte minst 1600 ideellt engagerade funktionärer – ledare, instruktörer och värdar.

Wide Ideas används idag inom föreningen för att synlig- och tillgängliggöra idéer och förslag för alla parter. Genom röstningsfunktionen får också föreningen en indikator på vilka förslag man bör satsa vidare på.

I höstas träffade vi Lotta Törnberg, kommunikationschef, som fick i uppdrag av styrelsen att öka föreningens demokratiska struktur och skruva upp medlemsengagemanget. Hon berättade bland annat att ledtiderna har blivit kortare med Wide Ideas.

Läs hela intervjun