Hur använder man Wide Ideas?

Wide Ideas är en plattform för gemensam, kreativ idéutveckling – som gör organisationer innovativa, på riktigt.

4screens_1000px

Start

På startsidan kan du enkelt följa med i din arbetsplats idéflöde. Upptäck dina kollegors idéer och gilla dem som du tror på eller hjälp till i vidareutvecklingen genom att lämna en kommentar. Du kan också uppmärksamma andra kollegor genom att pinga in dem i er konversation.

Notiser

Notiser hjälper dig att hålla koll på vad som händer. Om någon pingar dig, kommenterar eller gillar dina idéer så är det här det dyker upp. Slå på push-notiser i din telefon så missar du aldrig en bra idé!

Ny idé

Det är här det magiska händer – det här är platsen där du lägger upp dina idéer. Fyll bara i en rubrik och beskrivning och tryck sedan på publicera. Din idé blir synlig för dina kollegor och tillgänglig för att ta emot både likes och kommentarer.

Profil

Under profil hittar du dina publicerade idéer, dina utkast och kan lägga till och byta profilbild samt logga ut.