Idéer driver förbättringsarbete!

Att ta tillvara medarbetarnas idéer och insikter när det gäller möjligheter att utveckla verksamheten för att bli effektivare och höja kvaliteten är en framgångsfaktor för ditt förbättringsarbete. Att arbeta med ständiga förbättringar innebär att ta vara på talangerna i organisationen och erbjuda dem utmanande arbetsuppgifter, vilket i sig blir en utvecklingsprocess för medarbetarna.

monitor_illustrationEtt digitalt verktyg som uppmuntrar till dialog samt gör alla idéer och förslag synliga skapar förändringskraft och kompetensutveckling. Genom digitala verktyg där idéer, människor och kompetens samlas finns det inga hinder för medarbetarna att utmana sig själva eller dela kunskap över olika organisatoriska gränser eller enheter.

Varför ett digitalt verktyg kan hjälpa dig att driva ditt förbättringsarbete:

  • En digital plats driver aktivitet och blir ett nav i arbetet med att engagera medarbetare. En plats som påminner om sociala medier där man snabbt och enkelt utbyter idéer, kompetens och kunskap.
  • Idéer och förslag till sådant som bör eller måste förändras blir synligt i hela organisationen och ni kommer effektivisera tiden för att 1) förankra en idé, 2) utveckla idén 3) besluta om idén har potential eller ej.
  • Ni får stöd för er strategi och ert systematiska förändringsarbete. All data ger er ovärderlig kunskap om nuläge – vad finns det för idéer, var finns det inte idéer, hur kan vi driva kampanjer för att förbättra olika områden osv.
  • Delaktighet, återkoppling och feedback blir enkelt och intuitivt då idéer, kommentarer, gilla och beslut finns samlat på ett och samma ställe.
  • Skapar förutsättningen för ett långsiktigt och hållbart arbetssätt genom att allt finns synligt, tillgängligt och mätbart för uppföljningar och måluppfyllelse.

Boka demo