Idéutveckling skapar framtid.

Ökad konkurrens kräver ökad innovationsförmåga. Därför behövs fler hjärnor som tänker på nya sätt. Som vågar överraska och tänja gränserna. Som vill bidra till företagets framgång.

Ett annorlunda sätt att tänka. För hela din organisation.

Hur engagerar man ett stort antal människor i en kreativ process utan att den blir komplex och vildvuxen? Och hur undviker man förstudier i halvmiljonklassen eller månader av workshops när du behöver komma igång direkt? Svaret är Wide Ideas. En plattform för allt målstyrt utvecklingsarbete. På alla nivåer i din organisation.

Wide Ideas får människor och verksamhet att växa.

Korsbefruktning av olika erfarenheter och förmågor ger en oslagbar grogrund för starka idéer. Men hur tar man sig dit? Wide Ideas ger dig redskapen för att lyckas med de grundläggande framgångsfaktorerna:

  • Att trigga och motivera dina medarbetare att engagera sig.
  • Att arbeta strukturerat med att ta tillvara och utveckla de bästa idéerna.
  • Att göra idéarbete till en naturlig och uppskattad del av jobbet.

Wide Ideas lägger grunden till en digital innovationskultur.

Wide Ideas är en molntjänst som bygger på social logik. Här kan du och dina medarbetare mötas när som helst och diskutera utmaningar, möjligheter och idéer. Wide Ideas blir en kreativ knutpunkt för hela din organisation – även om den är spridd över hela jorden. Med Wide Ideas skapar du äkta engagemang och ett nytt sätt att se på företagets möjligheter. Du skapar en digital innovationskultur.

Boka demo