korpen3

Korpen är ett av Sveriges största idrottsförbund och är uppbyggt av hundratals lokala föreningar över hela landet. Korpen är en del av både Riksidrottsförbundet och Svenskt Friluftsliv. 

Just nu genomför Korpen en satsning med syftet att modernisera medlemskapet. Wide Ideas används för att samla input, idéer och förslag kring hur förbundet kan utvecklas och förnyas i denna fråga.

Vill du veta mer? Kontakta oss!