Personuppgiftspolicy

Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och hanterar de uppgifter som du lämnar i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). De uppgifter du lämnat till oss kan komma att användas för marknadsföring, t ex för utskick av nyhetsbrev. Dina uppgifter kommer dock endast att användas av oss och kommer ej att lämnas ut till andra ändamål än de ovanstående.