Idéutveckling ska få besöksnäringen i Skåne att skapa fler reseanledningar

3 september, 2013 | Inga kommentarer | Skrivet av Carolina Johansson | Publicerat i Pressmeddelande

IT-företaget Idea2innovation har tecknat avtal med Tourism in Skåne AB om licens och implementering av idéhanteringssystemet WIDE, en virtuell idélåda som bygger på samma logik som sociala medier. Målet är att stärka besöksnäringen – öka antal besökare och utveckla Skåne som besöksmål.

Vi skapar nu en central plats där idéer tas in och bedöms för att vidareutvecklas till konkreta produkter och tjänster. Det finns 3 500 företag inom besöksnäringen och 33 kommuner som tillsammans kraftsamlar för att utveckla Skåne som destination. Den stora vinsten med idéhanteringssystemet är att vi säkerställer att idéer från alla aktörer fångas upp och att vi har en gemensam bild av potentialen i Skåne, säger Dan Nilsson, projektkoordinator för ”Utvecklingsplattformen för besöksnäringen”,Tourism in Skåne.

Tourism in Skåne har till uppgift att främja turismen och bidra till ökad tillväxt i regionen. Utvecklingsplattformen för besöksnäringen är en samling av Skånes utvecklingsresurser som genom olika destinationsutvecklingsinsatser ska leda till Tourism in Skånes mål att öka turistomsättningen.

Det är IT-företaget Idea2Innovation, med bas i Åre, som har utvecklat idéhanteringssystemet WIDE, en molntjänst som ger struktur och överblick över alla idéer från medarbetare, kunder, samarbetspartner och andra intressenter. Idéer lämnas i form av digitala idékort där informationen lagras med bilder, skisser och dokument. Idéerna utvecklas därefter gemensamt eller i mindre grupper och ger underlag för prioritering och genomförande.

Vi har utvecklat ett system som har visat sig passa väl för besöksnäringarnas utvecklingsarbete där ofta en mängd olika aktörer med stort engagemang deltar. Att få en samlad helhetsbild av de idéer som bubblar upp påskyndar arbetet med att gå från idé till lansering av faktisk ny tjänst eller produkt. Vi känner oss mycket stolta och glada över vårt samarbete med Tourism in Skåne, säger Jakob Lindvall, vd Idea2innovation.

Bland Idea2innovations övriga kunder som använder WIDE finns bland annat börsnoterade Skistar, Åre Destination, Destination Uppsala, världens största tillverkare av filter Camfil, Örebro Science Park, Skogstekniska klustret, Jämtlands Gymnasieförbund och ett antal kommuner runt om i Sverige.

För ytterligare information:
Jakob Lindvall, vd Idea2innovation, 070-825 90 10, jakob.lindvall@i2i.se, www.i2i.se
Dan Nilsson, projektkoordinator, Tourism in Skåne, 040-675 35 03, dan.nilsson@skane.com

Fakta Idea2innovation – från idé till innovation
IT-företaget Idea2Innovation har utvecklat idéhanteringssystemet WIDE, en virtuell idélåda och mötesplats som bygger på samma logik som sociala medier. WIDE förenklar hanteringen av idéer och framtagandet av nya produkter och tjänster genom att ge viktiga intressenter – exempelvis medarbetare, kunder och medlemmar – en molntjänst och arena för att utveckla idéer dygnet runt. WIDE kan användas fristående eller byggas in i befintliga kommunikationslösningar såsom intranät och webbplatser. Idea2Innovation grundades 2010 och har kontor i Åre, Stockholm och Norrköping.

Om Tourism in Skåne
Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Pressrum
Pressmeddelandet som PDF

Etiketter:

Skrivet av Carolina Johansson

Carolina Johansson är produktansvarig på Idea2Innovation. Det hon inte vet om molntjänsten Wide Ideas är inte värt att veta. Carolina lotsar alla våra kunder framåt i Wide Ideas, med en fast hand, och ser till att de får ut det mesta av varje möjlighet. Hos Carolina får också alla kunder hjälp med att strategiskt sätta upp sina arbetssätt och processer i verktyget. Carolina sitter i Norrköping men åker gärna till huvudkontoret i Åre med jämna mellanrum för att få åka lite skidor på lunchen.

Abonnera på WIDE

14 dagar kostnadsfritt och utan bindningstid
[contact-form-7 404 "Not Found"]