stadium

Historien tar sin början 1987 då bröderna Ulf och Bo Eklöf revolutionerade sporthandeln med sina idéer. Sedan dess är det idéerna och fokuseringen på förnyelse och utveckling som drivit Stadium framåt. Idag är Stadium Sveriges största sportkedja med cirka 160 butiker i Sverige, Finland och Tyskland. Koncernen har cirka 3 200 anställda och omsättningen 2013/2014 var cirka 6,3 miljarder kronor.lab12-01
I mars 2016 lanserades Stadium LAB, en kommunikationskanal för alla medarbetare. Här kan de dela idéer med varandra och tillsammans utveckla dem för att på så vis hitta idéer och förbättringsförslag som kan öka försäljning, omsättning och rent generellt göra Stadium bättre för både kunder och medarbetare. Helt enkelt så har Stadium LAB utvecklat intranätet till en plats för öppen idéutveckling.

Ladda ner kundcase: Stadium