Wide Ideas utvecklas ständigt 

Korsbefruktning av olika erfarenheter och förmågor ger en oslagbar grogrund för starka idéer. För oss är det viktigt att leva som vi lär.

Fler hjärnor är bättre än en. Vi bedriver utveckling av Wide Ideas i nära samarbete med innovationsforskare från KTH och våra kunder. Utvecklingen sker löpande och vi lägger stor vikt vid framtidssäker teknologi och arkitektur.

kth3 Nära samarbete med KTH och Ideation Management Interest Group

Förutom vårt samarbete med Innovationsforskarna på KTH så är vi också medlemmar i Ideation Management Interest Group (IMIG), ett forskningsbaserat nätverk som leds av stiftelsen IMIT med forskare från KTH och Chalmers. Nätverket syftar till att föra samman forskare och praktiker som arbetar aktivt med idéutveckling och innovationsledning för korsvist lärande, presentation av forskningsresultat och identifiera behov av ny kunskap. Bland deltagarna återfinns innovationsledare från exempelvis Ericsson, BAE Systems, Outokumpu, SCA och Sandvik.

Medlemsskap i Interaktiva och visuella medier framtidssäkrar

Vi är medlemmar i klustret för interaktiva och visuella medier, en verksamhet som drivs av Norrköping Science Park, Visualiseringscentret och Linköpings universitet. Klustret stöttar företag i utvecklingen av produkter och tjänster baserade på visualiseringsteknik. Här får vi tillgång till information om den senaste forskningen och nyheter på marknaden, samt ovärderliga bollplank för vår utveckling.

Tillsammans med andra missionerar vi om vikten av innovationsledning

Innovationsledarna är en ideell förening vi är medlemmar i, som bland annat jobbar för att etablera disciplinen innovationsledning i organisationer. Detta är väldigt viktigt för oss, då medvetenheten om vad en ökad innovationsförmåga i organisationer kan göra tyvärr ofta är för låg. Tillsammans missionerar vi i föreningen om vikten av att varje person och organisation utnyttjar hela sin förmåga.